Blog

Als Oosterzelenaar gaan zwemmen aan ‘inwonerstarief’ Zottegem

Een voorstel van Open Vld plus Oosterzele om tegen verminderd tarief gaan zwemmen in buurgemeenten werd op de gemeenteraad van woensdag 27 mei gedeeltelijk goedgekeurd. Gedeeltelijk, want er werd enkel gepraat met buurgemeente Zottegem, waardoor het systeem niet van toepassing wordt in het zwembad van Merelbeke. Er werd zelfs nog geen enkele vraag gesteld hierover aan de gemeente Merelbeke. Het kortingstarief, dat enkel van toepassing is op meerbeurtenkaarten en abonnementen, en niet op individuele zwembeurten, wordt ook niet automatisch toegekend. Inwoners moeten er nog wat papierwerk voor overhebben.

Gemeenteraadslid Kaat Pien (Open Vld plus): “Onze fractie bracht het voorstel dat Oosterzele een kost zou dragen van de zwembeurten in naburige zwembaden, vorig jaar op de gemeenteraad en het werd toen principieel goedgekeurd, het reglement en de gesprekken met de buurgemeenten moesten dan nog worden opgestart. Onze fractieleider had het voorstel al in 2015 gelanceerd, maar de meerderheid had er toen nog geen oren naar. We waren dus nu heel tevreden dat men dit toch wilde uitwerken.”

Oosterzeelse inwoners kunnen nu dus een gedeeltelijke terugbetaling bekomen voor het frequent gebruik van de zwembadinfrastructuur van stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers Zottegem. Deze toelage is enkel geldig voor beurtenkaarten en abonnementen.

Deze toelage bedraagt het verschil tussen het inwoner en niet-inwoner tarief voor de aankoop van een meerbeurtenkaart of jaarabonnement.

De terugbetaling gebeurt op basis van het aankoopbewijs van het abonnement of beurtenkaart. De aanvraag dient te gebeuren op het daartoe voorziene aanvraagformulier. Inwoners moeten het het ingevulde aanvraagformulier samen met het originele kassaticket en een kopie van hun identiteitskaart bezorgen aan de sportdienst, waarna controle volgt en nadien aan de dienst financiën opdracht wordt gegeven om inwoners dus een deel van de gemaakte kost terug te betalen.

De aanvragen worden afgesloten op de laatste dag van het kalenderjaar 31 december. Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden in het jaar van de aankoop.

Open Vld plus is tevreden dat er een eerste stap is gezet om uitvoering te geven aan hun voorstel, maar onthield zicht toch om 2 redenen.

Geen automatisch systeem

Kaat Pien: “We betreuren deze omslachtige werkwijze. We pleiten al lang voor meer digitalisering, en hier wordt een makkelijke kans gewoon genegeerd. De Stad Zottegem was bereid om de inwoners (na voorleggen van de identiteitskaart) direct de korting automatisch toe te kennen, maar de meerderheid wenste hier bij de opstart niet op in te gaan. Met vreemde argumentatie. Men geeft aan dat men anders geen zicht heeft op hoeveel budget er al gespendeerd zou zijn vanuit de gemeente. Het omgekeerde is waar. Via een automatisch systeem met toekenning van korting zou men te allen tijde aan Zottegem kunnen vragen hoeveel korting er reeds werd toegekend. Nu kunnen inwoners hun kassaticket enkele weken/maanden laten liggen en tegen het einde van het jaar de tussenkomst vragen…waardoor men dus geen stand van zaken krijgt. Daarnaast moeten inwoners met het huidig systeem de inwoners het volledige bedrag zelf voorschieten. Een jaarabonnement kost ongeveer 350 euro. Met het automatisch kortingssysteem zouden inwoners dus meteen een stuk minder moeten betalen. Nu moeten ze wachten op terugbetaling. Dit is drempelverhogend.”

Geen gesprek met Merelbeke

Open Vld plus pleitte er ook altijd voor om de systemen mogelijk te maken in Zottegem én Merelbeke; de twee zwembaden waar het overgrote deel van de inwoners gaat zwemmen. Schepen Elsy De Wilde heeft altijd voorgelogen dat de gemeente Merelbeke niet wilde meestappen in het systeem. Ze heeft, zowel op commissievergaderingen als op de vergadering van de sportraad altijd aangegeven dat de gemeente Merelbeke een tussenkomst vraagt van de gemeente Oosterzele van 500.000 euro in het zwembad van Merelbeke, anders zou men niet tot een overeenkomst willen komen, aldus de schepen. Dit staat ook letterlijk zo vermeld in een goedgekeurd verslag van de sportraad.

Fractieleider Filip Michiels: “We betreuren deze onwaarheden die worden verkondigd door schepen Elsy De Wilde. Ik had begin deze week nog contact met Merelbeeks schepen van sport Egbert Lachaert. Hij gaf aan nog geen enkele vraag van Oosterzele te hebben ontvangen. Hij liet ook weten hierover zeker het gesprek aan te willen gaan. Zowel bij de principiële goedkeuring op de gemeenteraad als in de commissievergadering stelde de schepen dat Merelbeke niet wilde ingaan op het voorstel. Maar er heeft dus nooit een gesprek plaatsgevonden. Deze manier van werken is ten zeerste te betreuren en zeker niet voor herhaling vatbaar. Een schepen moet de gemeenteraad correct informeren en niet met leugens opzadelen.”

Kaat Pien en Filip Michiels: “We zijn alsnog blij dat de inwoners die gebruik maken van het zwembad in Zottegem nu aan kortingstarief kunnen zwemmen. We hopen dat het gesprek met Merelbeke nu zo snel mogelijk wordt opgestart en dat er alsnog een bijsturing komt inzake het digitaliseren en automatiseren van het systeem.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy