Blog

Oproep voor campagne “Koop Lokaal”

Op de gemeenteraad van 3 september heeft Open Vld plus voorgesteld om een promotie-campagne op te starten om lokaal aankopen te doen te stimuleren. Open Vld plus lanceerde het idee om in het straatbeeld inwoners visueel op te roepen lokaal te kopen. Daarnaast werd ook de oproep herhaald om via aankoopbonnen voor inwoners de Oosterzelenaren aan te zetten om lokaal te kopen én de ondernemers een duwtje in de rug te geven.  Het voorstel werd niet goedgekeurd door de meerderheid

Principebeslissing op voorstel van Open Vld plus over het invoeren van een bon ‘Hart voor Handelaars’ en over een extra promotie-campagne om lokaal te kopen.

Toelichting

Reeds op 28 maart en 4 april maakte onze fractie een hele reeds voorstellen over ter ondersteuning van inwoners, ondernemers en verenigingen door het gemeentebestuur n.a.v. de uitbraak van de Corona-pandemie.

Het merendeel van deze voorstellen werd toen – meerderheid tegen oppositie – weggestemd.

In reactie op één van deze voorstellen, het invoeren van een bon ‘Hart voor Handelaars’ (waarbij inwoners een aankoopbon van € 50 kunnen kopen en de gemeente hier € 5 bovenop legt) , werd aangegeven dat een schepen (die hier dus blijkbaar voor gewonnen was ) rond dezelfde periode van het indienen van ons voorstel hetzelfde idee mondeling hand voorgelegd op het schepencollege. De meerderheid besliste toen echter om het Open Vld plus-voorstel niet goed te keuren, omdat een ander lid van het schepencollege met voorstellen naar het MAT en de verschillende fractieleiders zou komen.

Bij een campagne om mensen te overtuigen lokaal te kopen, blijft herhaling de belangrijkste opdracht. Zo heeft een dagdagelijkse (visuele) herhaling vb. meer effect dan een tweemaandelijkse promofolder. In de gemeente Berlare werden daarom aan de lichtpalen van de handelskernen zogenaamde ‘Berlaarse Boodschappen’-vlaggen in het straatbeeld aangebracht. De slogan “Mag het een beetje meer zijn?” speelt ludiek in op de vraag die de slager om de hoek zo typeert. Want als je lokaal winkelt, dan is het wat meer! Niet alleen voor de slager, maar ook voor de plaatselijke wielerclub op sponsorjacht of het buurmeisje op zoek naar een vakantiejob.

Van lokaal winkelen wordt de hele gemeenschap beter. Want hoe plezant is het dat de bloemist niet alleen jouw naam kent, maar ook jouw smaak? En dat je er bij de plaatselijke traiteur ook nog een smakelijk grapje bovenop krijgt? Ook het milieu krijgt een opkikker van lokaal winkelen: lange afstanden tot aan de winkel worden beperkter, zo wordt de file iets minder lang en de lucht wat minder vuil.

Na onze eerste voorstellen bij het begin van de Corona-pandemie zijn we intussen 5 maand later en zien we dat hierrond concreet nog geen nieuwe voorstellen werden goedgekeurd of uitgerold inzake (financiële) ondersteuning van de lokale economie.

In tal van andere gemeenten krijgen lokale handelaars wel een duw in de rug door deze zogenaamde aankoopbonnen, waarbij het lokaal bestuur een deeltje bijpast (bovenop de waarde van de aankoopbon die de inwoner aankoopt). Andere gemeenten, zoals vb onze buurgemeente Sint-Lievens-Houtem schenken zelfs een aankoopbon van € 15 voor élke inwoner, die overdraagbaar is én kan worden ingeruild bij de deelnemende lokale handelaars die omwille van de corona-maatregelen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn geweest, én bij de abonnementhouders van de wekelijkse markt.

Open Vld plus herneemt daarom haar – licht bijgewerkt – voorstel voor het lanceren van de bon ‘Hart voor Handelaars’ in Oosterzele.

De maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus troffen dit voorjaar veel handelszaken. We stellen daarom voor de lokale handelaars een financieel hart onder de riem te steken en willen daarvoor de Hart voor Handelaars bon in het leven roepen.

De Hart voor Handelaars bon voor 50 euro kan aangekocht worden via de webshop van Oosterzele Onderneemt (aan het onthaal van het gemeentehuis, in de bibliotheek of telefonisch/per brief voor mensen die niet over internet beschikken) om bij een specifieke handelaar te besteden.

Het lokaal bestuur legt 5,00 euro bij op elke aangekochte bon. Het totaal bedrag van 55,00 euro wordt, meteen na aankoop van de bon, gestort op het rekeningnummer van de handelszaak. Na de betaling stuurt het gemeentebestuur de bon of bonnen op bij digitale aanmelding of u krijgt – bij fysieke aankoop – de bon onmiddellijk mee..

Om een overzicht van de steunmaatregel te kunnen bewaren is het belangrijk dat de inwoner weet dat hij/zij alleen 5,00 euro extra krijgt om te spenderen indien de bon aangekocht wordt bij het lokaal bestuur. Doe je rechtstreeks aankopen in de webshop van de handelszaak, dan krijg je deze 5,00 euro extra niet.

Handelaars worden allemaal aangeschreven om zich aan te sluiten bij dit initiatief, zodat hun contactgegevens kunnen worden opgenomen worden in het overzicht van deelnemende handelaars.

De bon kan enkel aangekocht worden voor handelszaken die volledig of deels verplicht waren te sluiten. Net als bij het initieel voorstel in april, is er een beperking van het aantal bonnen dat gekocht worden

1) per handelaar:
a. voor handelaars die verplicht waren volledig te sluiten: max 100 bon (5000 euro) per handelaar)
b. voor handelaars die gedeeltelijk verplicht waren deels verplicht te sluiten: max 25 bon (1250 euro) per handelaar)
2) per inwoner
a. elke individuele inwoner kan maximaal 5 bonnen aankopen.

Omdat er een beperking wordt gelegd op het aantal bonnen per inwoner is het noodzakelijk om je aan te melden met je eID. Als je de bon voor iemand anders buiten je gezin afhaalt, breng je diens eID of een kopij ervan mee. Bij ontvangst van de bon(nen) moet je aftekenen.

De Gemeenteraad

BESLUIT

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met het aanbieden van bon ‘Hart voor Handelaars, waarbij een bon van 50 euro kan aangekocht worden om bij een specifieke (deelnemende) handelaar te besteden. Het lokaal bestuur legt 5,00 euro bij op elke aangekochte bon. Het totaal bedrag van 55,00 euro wordt, meteen na aankoop van de bon, gestort op het rekeningnummer van de handelszaak. Na de betaling stuurt het gemeentebestuur de bon of bonnen op of geeft men de fysieke bon mee (bij aankoop aan een (gemeentelijke) balie.

Artikel 2: Principieel akkoord te gaan met de uitrol van een campagne in het straatbeeld (via vlaggen aan verlichtingspalen) dit najaar om lokaal winkelen te promoten.

Artikel 3: De gemeentelijke dienst lokale economie zorgt voor de uitrol hiervan. Het College van Burgemeester en Schepenen maakt hiervoor de nodige budgetten vrij bij de eerstvolgende begrotingsaanpassing 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy