Blog

Senioren in Oosterzele zullen voortaan worden opgebeld door de gemeentelijke diensten

De gemeenteraad van Oosterzele is gisteren op een heel beperkt aantal voorstellen van Open Vld plus ingegaan inzake de aanpak rond Corona. Zo zullen voortaan de senioren wel pro-actief gecontacteerd worden door de gemeentelijke diensten en zal het bestuur een audit uitvoeren om te bekijken of de ICT van Oosterzele wel veilig is tegen cyberaanvallen.

Er is ook toegezegd om medische expertise op te nemen in de crisiscel. Het voorstel om via een proefproject fietsstraten in te richten bij de heropstart van de scholen in de loop van de maand mei, werd positief onthaald, maar zou maar uitvoering krijgen tegen september (omdat schooldirecties nu de handen vol hebben met de heropstart van de scholen).

Oppositiepartij Open Vld plus had al op 15 maart een uitdrukkelijke oproep gedaan om samen te werken en tussen midden maart en het samenroepen van de gemeenteraad aan de meerderheid een hele reeks uitgewerkte voorstellen overgemaakt. Rond thema’s waar andere lokale besturen wél reeds beslissingen rond nemen. Het is opvallend dat de bestuursmeerderheid (CD&V/N-VA) in Oosterzele vooral de kat uit de boom kijkt en over heel wat zaken nog geen beslissingen neemt.

Het grootste deel financiële voorstellen rond o.m. belastingverlagingen werden weggestemd. Wel komt er uitstel van betaling van de belastingen aanslagjaar 2019 en zullen foorkramers geen standgeld moeten betalen (als kermissen dit jaar nog zouden kunnen doorgaan).

Verder worden helemaal nog geen financiële engagementen aangegaan. De Schepen van Financiën wil het meerjarenplan (voorlopig) helemaal niet bijsturen en geen ruimte maken om deze crisis aan te pakken. CD&V en N-VA verwijzen steeds naar de Vlaamse en federale overheid om de kosten op zich te nemen; terwijl de Vlaamse Regering (waar CD&V, N-VA  en Open Vld deel van uitmaken) net had opgeroepen om de gemeentelijke belastingen te verlagen. Ook al omdat er vanuit Vlaanderen héél wat extra middelen naar Oosterzele worden gestuurd. Belastingverlagingen voor bedrijven of inwoners komen er momenteel dus niet.

Open Vld plus pleitte ook reeds langer om alle 80 plussers en alleenstaande inwoners van 70+ te contacteren voor een babbel. Een sociale maatregelen, om mensen de zo noodzakelijke babbel te gunnen. De ervaring leert dat mensen niet altijd nood hebben aan professionele hulp maar dat een luisterend oor wonderen kan doen. Zeker in deze tijden waar sociaal contact tot een minimum beperkt wordt. Na veel overtuigingswerk door Open Vld plus én Groen stemde de meerderheid toe om hier werk van te maken op korte termijn.

Een voorstel voor een handelaarsbon kreeg geen steun van de meerderheidspartijen. Ook Groen steunde dit initiatief en in de debatten werd aangehaald dat ook N-VA intern reeds dit voorstel had aangebracht in het schepencollege, maar de meerderheid wou dit (nog) niet steunen. Ook een voorstel om de technische dienst werk te laten maken van plexiglas wanden, voor de toonbankhandelaars die binnenkort opnieuw de deuren zullen mogen openen, werd naar de prullenmand verwezen door de meerderheid. Er komt ook geen ondersteuning voor internet voor kwetsbaren gezinnen. Over een hele reeks andere voorstellen (die nochtans door andere lokale besturen al lang werden opgepikt), wou de  meerderheid nu nog niet goedkeuren en neemt ze een afwachtende houding aan.

Het is opvallend dat elk voorstel van Open Vld plus om constructief samen te werken en deze crisis samen aan te pakken, door de meerderheid steeds wordt gepercipieerd als “politieke profilering”. Open Vld plus beschouwt het als haar taak om een bijdrage te doen. Daarvoor worden raadsleden verkozen. Het is jammer dat die uitgestoken hand niet of nauwelijks wordt aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy