Blog

“Skatepark kan maar succesvol zijn als je de buurt mee hebt”

Open Vld plus is tevreden dat er vooruitgang komt in het dossier rond een skatepark voor jongeren in Oosterzele. De liberalen pleiten al lang voor zo’n plek voor jongeren. Dit was ook expliciet opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Vorige jaar betreurde Jong Vld Oosterzele nog het wegvallen van een tijdelijk skateterrein in de gemeente… (lees hier)

Gemeenteraadslid Louise Van Hoorde: “We zijn blij dat er stappen vooruit gezet worden….alleen loopt de participatie mis. Om een succesvol skatepark in te richten, moet je de buurt mee hebben. Nu is een eerste mooi participatieproces gelopen met jongeren die een skatepark willen, maar anderzijds wordt de locatie aan enkele buren nu ‘opgedrongen’ zonder veel inspraak. Door de locatiekeuze die al werd gemaakt door het bestuur (de tuin van de nieuwe Chirolokalen aan de sporthal), gaat ook veel speelruimte verloren voor Chiro Windeke, zonder dat zij daar vooraf veel inbreng in hadden. Dat is jammer.”

Open Vld plus hoopt dat er alsnog eerst met de brede buurt in overleg wordt gegaan. Kort voor de jongste gemeenteraad werden enkel een 4-tal buren in wiens achtertuin het skatepark zou komen uitgenodigd voor een infomoment. Afzonderlijk werd ook Chiro Windeke ‘ingelicht’ over de beslissing van het schepencollege over de locatie van het skatepark. De buurtbewoners van Hettingen en Kluizestraat werden helemaal niet in kennis gesteld.

Louise Van Hoorde: “Een infomoment is geen participatiemoment. We hopen dat het bestuur dit proces alsnog rechttrekt, zodat éénmaal er een skateterrein wordt ingericht in Oosterzele, de jongeren er ook effectief ten volle gebruik kunnen van maken. Voldoende draagvlak en mitigerende maatregelen zijn daarbij cruciaal.”

 

LEES ONDER de tussenkomst van Louise Van Hoorde op de gemeenteraad

 

Burgerparticipatie is wéér zeer raar verlopen….

Ik heb vernomen dat het skatepark in site de Kluize zou komen.

Enkele bewoners van de Windekekouter kregen afgelopen vrijdag een schrijven omtrent een infomoment. Dit zonder verdere uitleg of begeleidende documenten.

Het infomoment was maandag en sommigen hebben pas dinsdagochtend de brief in de bus gevonden…

Verder werden veel buren gewoon helemaal niet gecontacteerd.

De bewoners van de Kluizestraat en Hettingen kregen geen uitnodiging, terwijl zij ook zéker het recht hebben om daarvoor uitgenodigd te worden.

 

Het is CRUCIAAL dat de omgeving op z’n minst goed geïnformeerd is zodat het skatepark niet na een maand al moet worden gesloten omwille van klachten.

Maar zoals ik al zei op z’n minst geïnformeerd. Want participatie is wéér ver zoek.

Er werd geen schriftelijke bevraging gedaan van de buurt. Men werd voor een voldongen feit geplaatst.

Daarbij is het ook eigenaardig dat niet alle gemeenteraadsleden tijdig op de hoogte waren van dit infomoment… Normaal worden dergelijke bewonersbrieven, volgens het huishoudelijk reglement, wel bezorgd.

In de brieven aan de bewoners die uitgenodigd waren, stond opgenomen dat het om een “infomoment” ging. Pas wanneer door sommige raadsleden meer uitleg gevraagd werd, argumenteerde het schepencollege maandagochtend dat dit een “participatie moment” was. Nochtans werd er enkel éénzijdig info meegedeeld. Dit is géén participatie.

Het skatepark zou op het speelterrein van Chiro Tel Aviv zou komen…

En ook hier is de participatie wat zoek, de jeugd werd inderdaad bevraagd over hun vrijetijdsbehoeften en voorkeuren. Goed dat dit gebeurde. Want skateboarden stond bovenaan.

Maar wat met de verenigde jeugd? De jeugdbeweging is inderdaad uitgenodigd voor een infomoment.

Ook zij stonden met hun rug tegen de muur, ze hadden het gevoel dat ze niets konden zeggen want het is de grond van de gemeente zelf…

En wees nu eerlijk, is dit volgens jullie nu echt de beste plaats? Het is nu al moeilijk genoeg voor hen om alles correct in bubbels te laten verlopen. En speelterrein van een exponentieel groeiende jeugdbeweging verkleinen, gaat daarbij niet helpen. Er is al jeugdbeweging met plaats tekort, we hoeven er zo geen twee.

En als laatste wil ik zeggen dat het gewoon zeer jammer is omzien dat plaats van de ene jeugd naar andere jeugd wordt verschoven i.p.v. extra ruimte voor jeugd te creëren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy