Carine Schamp

Ik ben opgegroeid in Oosterzele maar woon reeds meer dan 36 jaar in Balegem.

Ik ben moeder van Bert Schietse en moeke van kleindochter Eden.

Dit is mijn vierde deelname aan de verkiezingen.  Ik was 4 jaar OCMW-raadslid en sedert 2004 gemeenteraadslid voor SVVO en nu dus kandidaat voor Open VLD plus.

Verder zetel ik in de RvB van de DOO, in de Huisvestingscommissie, de Landbouwraad en in de RvB van SOLVA.  Daarnaast probeer  ik mij ook zo goed mogelijk in te zetten als  bestuurslid voor KVG.

Beroepshalve ben ik tewerkgesteld bij het Departement Landbouw & Visserij te Gent.  Vele land-en tuinbouwers uit onze gemeente weten dat ik steeds klaar sta om hen te helpen met hun bureaucratische verplichtingen !

Wie mij kent, weet dat ik nooit onderscheid maak tussen rang noch stand en mij steeds ten dienste probeer te stellen van àlle Oosterzelenaren !

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy