Jan Bogaert

  • Papa van Jana (21) en Dieter (19) – partner van Inge Godu
  • Gemeenteraadslid en gewezen OCMW-raadslid
  • Momenteel directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd voor de Rechterlijke Organisatie
  • Voorzitter beheerscomit√© Empreva, preventiepeiler federale overheid
  • Voorheen directeur-generaal op Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • SVVO-voorzitter van 2000-2013, nadien politiek secretaris Open Vld plus

Vanuit mijn huidige functie heb ik 3 prioriteiten:

  1. Oosterzele moet een betere service geven aan zijn burgers, bedrijven en verenigingen. Oosterzele moet “smart” worden en investeren in digitalisering.
  2. De Oosterzeelse burgers hebben recht op veiligheid en rechtvaardigheid. De fietsdiefstallen in de stations waarover ik in de gemeenteraad reeds voorstellen lanceerde, illustreren dit ten volle.
  3. OCMW- en gemeentediensten worden gefusioneerd in de volgende legislatuur. Er is dan geen afzonderlijke klassieke OCMW-raad meer. Ik zal er zeker op toezien dat “sociale dienstverlening” niet gepolitiseerd wordt. De sociale hulp heeft voorrang op politiek.

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy