Kaat Pien

Kaat Pien (31) wil haar grootvader opvolgen in de gemeenteraad van Oosterzele. Kaat is maatschappelijk assistente in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Wetteren.
Met haar eerste stappen in de politiek treedt ze in de voetsporen van grootvader Marcel Pien. Hij was burgemeester van 1976 tot 1989 en is momenteel ere-burgemeester.
Kaat is voormalig leidster van Chiro Balegem en is daar ook woonachtig. In haar vrije tijd houdt ze zich vooral bezig met fietsen, lopen en zwemmen. Haar 1ste triatlon is achter de rug en het smaakt naar meer.
De komende 6 jaar zou ze zich graag inzetten voor allerlei initiatieven en activiteiten ter bevordering van de sportbeoefening in Oosterzele. Bewegen is gezond en draagt bij tot een verbeterde
gezondheid en welzijn. Kaat wil streven naar een laagdrempelig sportaanbod voor alle Oosterzelenaren.

Via haar werk komt ze veel in aanraking met senioren. Kaat wil zich dan ook engageren voor een modern en vooruitstrevend ouderenbeleid. Het installeren van een dagopvang is hiervan een belangrijk
onderdeel. “Ik vind het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en daarvoor de nodige faciliteiten worden voorzien door de gemeente” zegt Kaat.
Verder vindt ze dat het groene en landelijke karakter van Oosterzele zo goed als mogelijk moet worden bewaard.
Een gezond en landelijk Oosterzele waar het aangenaam is om te vertoeven staat hierbij centraal. De dorpskernen moeten hun authenticiteit terugkrijgen en behouden.

Een luisterend oor en ruimte voor inspraak van bewoners is tenslotte heel belangrijk.

Thema’s die haar nauw aan het hart liggen zijn: senioren- en ouderenzorg, OCMW-welzijn, sociale bescherming, gelijke kansen, diversiteit, zorg, gezondheid- en welzijn, dierenwelzijn, natuur-en leefmilieu,
sport, ruimtelijke ordening en plattelandsbeleid.

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy