Blog

Open Vld plus Oosterzele bereid wisselmeerderheid aan te bieden om burgerbevraging te lanceren rond eventuele fusie

Open Vld plus is tevreden dat CD&V/N-VA-schepen Orville Cottenie zich uitdrukkelijk aansluit bij het standpunt van Open Vld plus Oosterzele om een burgerbevraging te organiseren over een eventuele fusie.

Fractieleider Filip Michiels: β€œWe stellen reeds jaar en dag dat we met met Open Vld plus ook voorstander om een eventuele fusie in alle transparantie voor te bereiden. Wij willen inspraak, van de bevolking en van de voltallige gemeenteraad. Niet alleen aan het einde van een proces, maar van bij de start. Alleen zo kan je een gedragen verhaal schrijven.”

In ons verkiezingsprogramma 2018 stond reeds uitdrukkelijk opgenomen:

β€œOver de noodzaak en de gemeente waarmee we moeten fusioneren willen we de dialoog aangaan. In alle transparantie. Dit kunnen politici niet zomaar achter de rug van de inwoners beslissen. Open Vld plus wil een bevragingstraject organiseren om te kijken met welke gemeente we eventueel fusioneren.”

We zijn tevreden dat vanuit de CD&V/N-VA-fractie al een signaal van 1 persoon komt om op de kar te springen. We zullen met onze Open Vld plus-fractie dan ook een voorstel indienen op de gemeenteraad om hier concreet werk van te maken en zijn dus bereid om schepen Cottenie hiervoor onze stemmen voor een eventuele wisselmeerderheid aan te bieden.

β€œWe hebben en de regio Oudenaarde – Kruisem – Wortegem-Petegem – Kluisbergen gezien dat een goed georganiseerde inspraakronde tot waardevolle input van de burgers kan leiden voor het bestuur. Daar willen we ook in Oosterzele werk van maken,” besluit Michiels.

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy