Category "Nieuwsberichten"

Op de gemeenteraad van woensdag 21 november agendeert Open Vld plus het voorstel om de schoolspeelplaatsen bewegingsvriendelijker te maken én open te stellen voor de jeugdbewegingen. Fractieleider Filip Michiels en gemeenteraadslid Ruben De Gusseme: “De jeugdbewegingen in Oosterzele zijn erg succesvol. Een aantal onder hen zijn op zoek naar extra speelplekken. Daarom willen we scholen stimuleren hun speelplaats open te stellen voor het jeugdwerk.”

Bij het begin van de gemeenteraad vanavond hebben Open Vld plus en Groen het kartel CD&V/N-VA voorzichtig gefeliciteerd met hun héél nipte verkiezingsoverwinning van 50,04%, die daarmee de komende 6 jaar met een héél krappe meerderheid willen besturen. De meerderheidspartijen boekten een verlies van 2 zetels.

De 2 oppositiefracties benadrukten dat dus ook de helft van de inwoners voor een ander project kiest om de gemeente te besturen. Beide fracties geven aan hun eigen voorstellen te blijven agenderen om zo verder constructief oppositie te zullen voeren.

Muziek op Spotify, foto’s op Facebook, automatische vertaling van teksten in het Spaans,…

Maar in Oosterzele ook: Lange wachtrijen voor inschrijving in vakantiekampen, naar het gemeentehuis om allerlei attesten af te halen, openingsuren in het gemeentehuis wanneer ik werk…

Oosterzele moet beter doen:
– Een performant digitaal loket voor
o digitale inschrijving in vakantiekampen
o het verkrijgen van attesten online
– Het gemeentehuis is op maandagavond en
zaterdagvoormiddag open
– Loket aan huis voor burgers die niet fysiek naar het
gemeentehuis kunnen
– Live-uitzending van de gemeenteraad op Facebook

Oosterzele klantvriendelijk en digitaal. In volle respect voor uw privacy. Dit doen wij voor U!!#frissewind

Genoten van een gezellige en mooie sneukel- en fietstocht van de Landelijke Gilde Scheldewindeke. En tussendoor ook even Open Monumentendag meegepikt.

Genoten van een gezellige en mooie sneukel- en fietstocht van de Landelijke Gilde Scheldewindeke. En tussendoor ook even Open Monumentendag meegepikt.

Geplaatst door Open Vld plus op Zondag 9 september 2018

Via een persbericht laat het gemeentebestuur van Oosterzele vandaag weten deel te nemen aan “Stroomversnelling”, een project van Vlaams minister Bart Tommelein.

Daarbij is het de bedoeling  om met zo veel mogelijk inwoners te stemmen op het favoriete Oosterzeelse project rond lokale energieprojecten. Zodra 1% van de inwoners heeft gestemd, ontvangt Oosterzele een startbudget om het project te realiseren. Heel concreet: als Oosterzele 108 stemmen verzamelt, ontvangt het bestuur van de Vlaamse Overheid een startbudget van 10 128 euro om het energieproject te realiseren.

Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels is tevreden dat de meerderheid nu toch aansluit bij het project “Stroomversnelling”. Hij had hierover een voorstel gelanceerd op de gemeenteraad van 18 april dit jaar. (zie http://filipmichiels.be/energie-transitie-ook-de-oosterzelenaren-moeten-we-stimuleren/).  De meerderheid stelde de behandeling van dit punt eerst uit naar de raadszitting van mei. Toen antwoordde bevoegde schepen Jan Martens:

 

“In plaats van al die ingewikkelde subsidiëringsvormen te ontwikkelen op maat van grootsteden en ambtenarenlegers, zou men beter bedragen toekennen per investering waarvan bewezen is dat ze het energieverbruik vermindert.

 

Zo zou een eenvoudige, maar substantiële subsidiëring van de omvorming van de openbare verlichting naar LED-verlichting een snel en meetbaar resultaat laten zien in Vlaanderen. Als besluit vraag ik dus om dit punt van Open VLD plus nu niet goed te keuren en dit pas te doen wanneer blijkt dat Oosterzele kan voldoen aan de vereisten.”

Fractieleider en Open Vld plus- lijsttrekker Filip Michiels: “Ons voorstel blijkt nu toch niet zo onrealistisch te zijn, als de schepen eerst leek aan te geven. We zijn dan ook tevreden dat de meerderheid ons voorstel verder uitwerkt. We roepen de inwoners dan ook graag op te stemmen voor één van beide projecten www.stroomversnelling.be” .

 

Meer info

Filip Michiels
Fractieleider Open Vld plus
0498 50 01 04

Op exact 2 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt Open Vld plus haar lijst bekend waar ze mee naar de kiezer trekt. Opvallend. De lijst telt 13 nieuwkomers (op 23 kandidaten), alle deelgemeenten hebben minimaal een kandidaat op de lijst. Er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaten, bij de nieuwkomers zijn opvallend veel jonge kandidaten (5 onder hen zijn 30 jaar of jonger) en het leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste kandidate bedraagt 59 jaar.

Eerder werd al aangekondigd dat Filip Michiels de lijst trekt. Hij is fractieleider voor de liberalen in de gemeenteraad, beroepshalve kabinetsadviseur van minister Sven Gatz en gepokt en gemazeld in de politiek. Michiels: “Ik ben tevreden over onze sterk vernieuwde en verjongde lijst. De lijst is een mooie weerspiegeling van de Oosterzeelse bevolking. We hebben verschillende nieuwe, sterke krachten kunnen aantrekken, en ook verschillende van onze sterkhouders zijn opnieuw van de partij. De lijst is een mix van mensen met beleidservaring, managers, zelfstandigen, sociaal bewogen inwoners, vertrouwde gezichten, jeugd,  nieuwkomers én vertrouwde politieke namen.”

Op 2 staat gemeenteraadslid Carine Schamp, Open Vld voorzitter Guy De Smet neemt plaats 3 voor zijn rekening. Nieuwkomer Ann Van Hecke – zus en dochter van – staat op plaats 4 en Jan Bogaert, gemeenteraadslid staat op 5.

Nieuwkomer Kris Van der Eecken, afdelingssecretaris, staat op plaats 6. Op 7 trekt gemeenteraadslid Ruben De Gusseme het treintje van de jonge krachten. Hij wordt gevolgd door Louise Van Hoorde op plaats 8, die met haar 19 lentes de jongste kandidate is op de lijst. Niels Taildeman uit Moortsele neemt plaats 9 voor zijn rekening, gevolgd door Kaat Pien, kleindochter van ere-burgemeester Marcel Pien op plaats 10.

Boo Schamp, uitbaatster van taverne Evora in Oosterzele staat op plaats 11. Piloot Dino Glazemakers, staat op plaats 12. Claudine Batsleer, bestuurder in AGB De Kluize is een vertrouwd gezicht in de Windeekse Westhoek en staat op plaats 13. Marina Niemegeers-Bovijn (plaats 14) is de vrouwelijke kandidate uit Landskouter. Gerrit Comhaire, ondervoorzitter van de plaatselijke Open Vld-afdeling is eveneens uit Landskouter en staat op plaats 15. Mariette Hertegonne-Roggeman uit Gijzenzele op plaats 16 is met haar bijna 78 lentes de vrouw met de meeste levenservaring op de lijst. Danny Spitaels uit Balegem staat op plaats 17. Verpleegkundige Gerda De Block neemt plaats 18 voor haar rekening. Zij is geboren en getogen in Oosterzele-Anker. Claudine Aelbrecht is voormalig uitbaatster van café Molendam te Balegem en staat op plaats 19. Ann Vekeman-Mercie uit Oosterzele is een nieuwe kandidate op plaats 20.

Op plaats 21 staat nog een nieuwkomer: An Haesebeyt. Zij is de uitbaatster van het succesvolle café ’t Ganzenhof aan het station van Balegem-Dorp. Geert Van Grembergen, het gezicht van de liberale mutualiteit in Oosterzele, en al jaren actief als gemeente- en OCMW-raadslid staat op plaats 22. De lijst wordt geduwd door dokter Pascal Fermon. Hij is gemeenteraadslid, voorzitter van Open Vld kanton Merelbeke en bestuurder bij AGB De Kluize.

 

Filip Michiels: “We staan met deze sterke vernieuwde ploeg klaar om een nieuwe frisse wind door Oosterzele te laten waaien. Onze krachtlijnen voor de verkiezingen maakten we reeds eerder bekend. Het volledige programma lanceren we binnenkort. We willen met dit team extra zetels winnen in de gemeenteraad. Ik ben er van overtuigd dat we daar ook zullen in slagen. Want met dit team willen we de meerderheid van de voorbije 30 jaar breken. Oosterzele heeft nood aan een nieuw bestuur.”

Meer info: Filip Michiels, lijsttrekker – 0498 50 01 04

De gemeenteraad van Oosterzele heeft woensdagavond een principevoorstel van Filip Michiels en Ruben De Gusseme (Open Vld plus) unaniem goedgekeurd om een systeem in te voeren om digitaal te kunnen inschrijven voor zomerkampen. Het gemeentebestuur besliste nu om een projectcoördinator aan te stellen.

 

Op 18 april jl. vond de meest recente inschrijvingsdag plaats voor deelname aan de jeugd- en sportkampen in Oosterzele. Dit gebeurt momenteel nog niet digitaal in onze gemeente. Ouders staan daarom enkele uren vooraf rijtje te schuiven om een volgnummer te trekken. Nadat ze hun nummer konden nemen (ten vroegste om 18u) dienden ze nog een uur te wachten vooraleer de inschrijvingen echt van start gingen.

Het rijtje schuiven is in veel gemeenten niet meer van dit tijdperk. Open Vld plus stelde – bij monde van raadslid Ruben De Gusseme – op de raadszitting van 18 april 2018 reeds een mondelinge vraag waarom dit momenteel nog niet digitaal verloopt in Oosterzele.

Open Vld plus stelde daarom nu voor dat de gemeentelijke administratie nog deze legislatuur werk maakt van een voorbereidend dossier van een digitaal inschrijvingssysteem voor de sport-en jeugdkampen, waarbij soepel kan worden omgesprongen om de verschillende kampen zo veel als mogelijk met elkaar compatibel te maken. Dit systeem kan idealiter al tegen de inschrijvingen van de herfstvakantie 2018,maar zeker tegen de inschrijvingen van de paasvakantie 2019 een eerste maal in gebruik worden genomen.

Uiteraard moet het ook mogelijk blijven voor ouders met minder digitale vaardigheden of voor hen die niet over een computer beschikken, om in te schrijven aan een fysiek loket.

Open Vld plus is tevreden dat de meerderheid positief reageert op het voorstel.

Link: www.facebook.com/openvldplus.be/videos/1708837365864344/

Load More
@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy