Blog

Open Vld plus pleit ervoor Kinderopvang in Oosterzele uit te besteden

Na nog maar eens een nieuwe aanmaning door het Agentschap Opgroeien over de organisatie van de Kinderopvang én na de verschillende eerdere incidenten, negatieve zorginspectieverslagen en stopzetting of schorsing van 2 kinderopvanginitiatieven die vallen onder de organisatie van het OCMW van Oosterzele, pleit Open Vld plus Oosterzele er voor om kinderopvang in Oosterzele te professionaliseren door het uit te besteden aan een private partner.

“Na de niet te misverstane boodschappen van de Vlaamse Zorginspectie over de organisatie van kinderopvang onder het OCMW Oosterzele zou de organisatie van kinderopvang best in handen gegeven worden van een private partner. Dit zou in de markt kunnen gezet worden, waardoor op korte termijn een oplossing kan gevonden worden om de kinderopvang in Oosterzele te professionaliseren en optimaliseren. Wanneer kinderopvang in handen komt van een organisator die dag-in-dag-uit met niets anders bezig is, zullen we er mogen van uitgaan dat de kwaliteit gegarandeerd kan worden. Dat is een win voor de ouders, de kinderen zelf én een ontlasting van het eigen bestuur”, stellen Filip Michiels, Geert Van Grembergen en Marina Bovyn (Open Vld plus).

Onder dit systeem zullen de onthaalouders met positieve zorginspectieverslagen, die nu reeds onder het OCMW vallen, net als groepsopvang ook kunnen ondergebracht worden. Dit betekent meteen voor hen ook blijvende werkgarantie.

“Open Vld plus blijft er, net als de voorbije 15 jaar voor pleiten, dat de gemeente wel investeert in degelijke infrastructuur voor kinderopvang. Die kan, mits vb. een huurovereenkomst, dan ter beschikking gesteld worden van de private partner”, aldus Michiels, Van Grembergen en Bovyn.

De oproep van Open Vld plus komt er nadat de partij inzage kreeg in een nieuwe aanmaning, die het OCMW-bestuur ontving de dag na de gemeenteraad waarop de voltallige oppositie het ontslag vroeg van schepen voor sociale zaken, Els De Turck, bevoegd voor kinderopvang. In deze nieuwe aanmaning is het Agentschap Opgroeien opnieuw hard voor het kinderopvangbeleid in Oosterzele.

“Rekening houdende met de uiteengezette elementen stelt Opgroeien regie vast dat de organisator niet blijkt te beschikken over voldoende geschiktheid om op een rechtmatige manier, rekening houdend met de geldende normen en waarden, kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren”, aldus het Agentschap Opgroeien.

Agentschap Opgroeien haalt in haar argumentatie ook verschillende belangrijke punten letterlijk aan, die Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels aan bod bracht in het debat over het functioneren van schepen Els De Turck. Het gaat dan vb. over het stilzitten tussen 31 maart en 5 mei n.a.v. een zorginspectieverslag van een opvanglocatie; of het opnieuw inzetten van een opvangouder die door Zorginspectie zwaar in vraag wordt gesteld.

De gemeentelijke administratie en het hele team die nu de reorganisatie van kinderopvang onder het OCMW-bewerkstelligt leverde de voorbije maanden al hard werk. Maar we zien uit de laatste verslagen dat de werkpunten onnoemelijk groot blijven. Een professionele organisatie door een private partner zal de kinderopvang optimaliseren. Onthaalouders zullen zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn: kinderen opvangen en pedagogische betrokkenheid, zonder zich te veel zorgen moeten te maken over de administratieve zaken. Het OCMW en gemeentebestuur blijft nog steeds de regierol in handen houden, maar de vrijgekomen tijd inzake organisatie, zal ten volle anders kunnen benut worden. Tegelijk zullen ouders in Oosterzele hun kinderen op die manier opnieuw met een gerust hart bij betrokken en kwalitatieve opvangouders of groepsopvang kunnen achterlaten.

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy