Blog

Aanhoudende druk Open Vld plus lijkt te renderen: Meerderheid Oosterzele stuurt plannen administratief centrum grondig bij.

Sinds mei vorig jaar voert Open Vld plus Oosterzele hevig strijd tegen de plannen van de CD&V/N-VA meerderheid voor de bouw van een nieuw administratief centrum in Oosterzele. Het schepencollege heeft in haar vergadering van 7 februari jl. beslist over een nieuwe (aangepaste) visie omtrent de realisatie van een nieuw administratief centrum. De druk van Open Vld plus lijkt dus te werken.

Het project, dat in eerste fase werd geraamd tussen de 5,6 en de 6,3 miljoen euro, was volgens het laatste meerjarenplan intussen opgelopen tot meer dan 8 miljoen euro. Voor de liberalen is dit project te groot, niet voldoende toekomstgericht én zijn er ten dienste van de bevolking belangrijkere zaken om in te investeren, zoals verkeersveiligheid, sport- en jeugdinfrastructuur, kinderopvang en waterbeleid.

Een renovatie van het bestaand gemeentehuis met goede dienstverlening voor de bevolking blijft een must. Maar het nieuwe AC zou een prestigeproject worden waar te weinig toekomstgericht gedacht wordt,” stelt Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels al bijna een jaar. Zo wordt in het oorspronkelijk wensenprogramma géén rekening gehouden met thuiswerk of flexiwerk. Elke ambtenaar krijgt er nog steeds zijn of haar bureau. Bovendien wordt ook geen rekening gehouden met een mogelijke fusie met een buurgemeente. Iets waar de meerderheid trouwens wel concreet over spreekt.”

Open Vld plus hield de voorbije zomer ook een succesvolle burgerbevraging. Ook vele inwoners oordeelden dat een groots AC geen prioriteit is voor Oosterzele. Meer dan 96% van de respondenten antwoordde dat het voor het belangrijker is meer te investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugd.

Al vele maanden kaart Open Vld plus dit dossier aan op de gemeenteraad. Tot op heden kregen de gemeenteraadsleden geen info over de plannen. Alle info en ontwerpen werden opgevraagd door de liberalen, maar die info werd nog niet ontvangen.

Toch blijkt de aanhoudende druk nu voor het eerst ook te renderen. Het schepencollege besliste vorige week dat het huidig project te prestigieus over komt. Voorts oordeelt het college nu eindelijk ook dat het wenselijk is dat er meer met flexplekken en open bureaus zal gewerkt worden. Dus niet voor iedereen een eigen bureau en ook niet elk in een aparte ruimte

Daar waar de meerderheid in mei vorig jaar nog aankaartte dat het de bedoeling was dat de huidige tijdelijke parking zou verdwijnen bij de realisatie van het AC, pleit men nu plots wel om voldoende parkeergelegenheden (in de ruime betekenis) en ruimte voor diverse activiteiten op de projectgrond te voorzien.

Daarom heeft het college aan Solva opdracht gegeven om een geheel nieuw ontwerp uit te werken waarbij aan bovenstaande bemerkingen een antwoord geformuleerd moet worden.

“Open Vld plus is tevreden met deze eerste signalen. We zijn voorzichtig positief, maar wachten alle verdere ingewonnen info af. Het is alvast duidelijk dat ons oppositiewerk, om op de centen te letten en te pleiten voor op de eerste plaats investeringen voor onze inwoners, lijkt te renderen. Al kunnen we maar op onze twee oren slapen wanneer we het nieuwe wensenprogramma, de aangepaste plannen én budgetten ook werkelijk onder ogen krijgen. En er dus daardoor ook ruimte komt voor broodnodige extra investeringen in verkeersveiligheid, jeugd, sport, kinderopvang en waterbeleid. We blijven ook beschikbaar om mee aan tafel te zitten met de meerderheid over deze belangrijke investeringsdossiers,” aldus fractieleider Filip Michiels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy