Blog

Om een nieuwe sporthal te bouwen, heb je geld nodig.
Open Vld plus heeft er op de gemeenteraad van dinsdag 13 december voor gepleit om nog deze legislatuur, in het huidig meerjarenplan middelen vrij te maken om te investeren in een eigentijdse sporthal. Daarvoor moet volgens Open Vld plus het project van het nieuw administratief centrum (dat intussen op meer dan 8 miljoen euro wordt geraamd) teruggeschroefd worden naar een renovatie van het bestaand gemeentehuis.

De meerderheidspartijen agendeerden op de gemeenteraad een principebeslissing tot de bouw van een nieuwe sporthal. In de principebeslissing is geen spoor terug te vinden hoe dit gefinancierd moet worden. Erger nog. Men wou een volgende bestuursploeg hiervoor de opdracht geven om na de verkiezingen (2026 – 2030) op zoek te gaan naar middelen om dit te kunnen bouwen.
Open Vld plus ijvert al lang voor investeringen in nieuwe sportinfrastructuur. Zowel in haar verkiezingsprogramma, in haar voorstel van principebeslissing van juni 2019 om een masterplan sportinfrastructuur op te maken, als bij haar burgerbevraging over het nieuw administratief centrum,…
De liberalen betreuren dat men, na tal van recente investeringen in de oude sporthal en de lancering van een sportplan door de bevoegde schepen vorig jaar (zonder zicht op een nieuwe sporthal), nu plots wel het geweer van schouder verandert, maar hier geen middelen voor uittrekt.
Fractieleider Filip Michiels“Een nieuwe sporthal bouwen kost geld. Zo’n project zal al snel minimaal 4 miljoen euro kosten. Die middelen zijn er niet. De spaarpot is leeg als de meerderheid haar wil blijft doorduwen om een nieuw administratief centrum van meer dan 8 miljoen euro te bouwen. De bevolking zit daar niet op te wachten, zo bleek duidelijk uit onze burgerbevraging van deze zomer. 96,3% van de respondenten stemden tegen de komst van dit nieuw administratief centrum.”
De CD&V/N-VA-fractie heeft duidelijk geen onderbouwd plan klaar en schiet nu maar wat losse flodders, nu men doorheeft dat het standpunt van Open Vld plus wel breed gedragen wordt door de bevolking.
Die inwoners zijn er, net als Open Vld plus, van overtuigd dat het belangrijker is meer te investeren in verkeersveiligheid, kinderopvang, sport- en jeugdinfrastructuur, zo blijkt uit een grote burgerbevraging.
CD&V/N-VA geeft nu het volgend bestuur de opdracht een nieuwe sporthal bouwen maar voorziet nog geen eurocent hiervoor….
Zo werkt het niet. Voor langlopende projecten en overeenkomsten moet de gemeenteraad de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen en de financiële gevolgen zo volledig mogelijk in kaart brengen om de financiële haalbaarheid van het globale project aan te tonen.
Fractieleider Filip Michiels: “De meerderheid gaat niet als goede huisvader om met de centen van de Oosterzelenaar. In plaats daarvan doet men liever valse verkiezingsbeloftes. Dat wordt stilaan een traditie. Eén à twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen komt de CD&V/N-VA-fractie steevast met beloftes die ze nadien niet waarmaakt. In 2010 en 2011 werd een nieuwbouw voor de muziekschool in de Stationsstraat en een volledige make-over van het Marktplein van Scheldewindeke aangekondigd. Twee projecten van meer elk meer dan 500.000 euro. Projecten die na de verkiezingen gewoon naar de prullenmand werden verwezen… Zonder nu middelen vast te leggen in het meerjarenplan, dreigt ook hetzelfde te gebeuren voor een project rond eigentijdse sportinfrastructuur. Dat willen wij vermijden.”
Open Vld plus heeft daarom expliciet gevraagd om dit project pas goed te keuren als ook de middelen worden voorzien. Dat zou alleen lukken als het project van het nieuw administratief centrum wordt geschrapt…
AGB-bestuurders Ann Van Hecke, Dino Glazemakers, Marina Bovyn en Kris Van der Eecken: “Voor Open Vld plus is momenteel ook nog niet voldoende onderbouwd of er sowieso een nieuwe sporthal alleen moet komen? Of het een piste is de huidige sporthal grondig te renoveren én er een annex aan te bouwen. Zo kunnen we ook meer inzetten op extra sportruimte.  Ook de piste voor vb. het herinrichten van een leegstaand kerkgebouw tot een turnhal dient eerst van naderbij onderzocht te worden.
Open Vld plus maakt momenteel geen keuze tussen of een nieuwe sporthal of een renovatie van de sporthal met een uitbouw voor extra infrastructuur.
Open Vld plus maakt ook geen financieel engagement als de meerderheid het project van de het nieuw administratief centrum van meer dan 8 miljoen euro niet terugschroeft tot een beperkte en noodzakelijke renovatie van het bestaand gemeentehuis.
Net als de voorbije jaren blijft Open Vld plus wel voorstander om te investeren in én de nodige middelen in het meerjarenplan vast te leggen voor eigentijdse sportinfrastructuur. Dat is dan ook de reden waarom tegen de principebeslissing van de meerderheid werd gestemd.
@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy