Blog

96,3% van de Oosterzelenaren wil GEEN nieuw administratief centrum

Resultaten burgerbevraging Open Vld plus overduidelijk: Er is helemaal geen draagvlak onder de Oosterzelenaren voor nieuw AC van 6,3 miljoen euro. 96,3% van de Oosterzelenaren wil GEEN nieuw administratief centrum volgens de plannen die de meerderheid nu voorstelt.

Zij zijn er, net als Open Vld plus, van overtuigd dat het belangrijker is meer te investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugdinfrastructuur, zo blijkt uit een grote burgerbevraging.

De voorbije weken hield Open Vld plus-fractie een grote burgerbevraging bij alle Oosterzelenaren. Zowel online (via de website www.welofgeenac.be) als via een huis-aan-huis-folder konden de Oosterzelenaren laten weten wat zij verkiezen: een nieuw administratief centrum (AC) van 6,3 miljoen euro, of meer investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugd.

De Oosterzelenaar stemde massaal. We kregen 791 antwoorden binnen (waarvan slechts 28 anoniem).

762 inwoners antwoordden dat het voor hen belangrijker is meer te investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugd.

Slechts 29 Oosterzelenaren die de bevraging invulden, geven aan een nieuw administratief centrum, naar het idee zoals de meerderheid nu voorstelt, een goed idee te vinden. 

Met een foutenmarge van minder dan 4% wordt dus overduidelijk dat er geen draagvlak is voor het nieuwe AC.

Slechts 3,66% van de inwoners steunt de plannen van de CD&V-N/VA-meerderheid en dus meer dan 96% van alle Oosterzenenaren het ééns zijn met onze visie dat er belangrijkere zaken zijn om te investeren dan in een té groot, nieuw AC.

Een renovatie van het bestaand gemeentehuis met goede dienstverlening voor de bevolking blijft ook voor Open Vld plus een must. Maar het nieuwe AC wordt een project van 6,3 miljoen euro waar weinig toekomstgericht gedacht wordt. Zo wordt in het wensenprogramma géén rekening gehouden met thuiswerk of flexiwerk. Elke ambtenaar krijgt nog steeds zijn of haar bureau. Meer digitalisering naast dienstverlening in het gemeentehuis lijkt nog steeds geen kernwoord voor dit bestuur. Een gemiste kans, want dat is net waar de Vlaamse overheid op inzet.

Bovendien wordt bij de realisatie van dit gebouw geen rekening gehouden met een mogelijke fusie met een buurgemeente. Iets waar de meerderheid trouwens wel concreet over spreekt.

Ook voor de Oosterzelenaar blijkt dit project van 6,3 miljoen euro te groot er zijn belangrijkere zaken om in te investeren, zoals betere fietsinfrastructuur, sport- en jeugdaccommodatie.

 

Met deze duidelijke resultaten over dit belangrijk investeringsproject trekt Open Vld plus nu naar de eerstvolgende gemeenteraad. We zullen vragen om het project stop te zetten en meer te investeren in zaken die u als inwoners belangrijker vindt.

Bovendien zijn de verklaringen van de burgemeester over de middelen om project te financieren niet juist.

In de huidige versie van het meerjarenplan staat ingeschreven dat onze gemeente 770.000 euro zou ontvangen in 2025 via een zogenaamde subsidie van de politiezone aan de gemeente na de verkoop van het politiegebouw aan Windekekouter. Zoals onze fractie al eerder aanhaalde, zijn deze inkomsten ten onrechte ingeschreven in het meerjarenplan. Open Vld plus heeft dan ook meermaals gevraagd om bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan deze fout recht te zetten.

Binnen de politiezone is hier nog helemaal geen akkoord over. Op de politieraad van 30 juni 2022 bevestigde de Korpschef, samen met de 3 overige burgemeesters van het politiecollege dat hierover helemaal geen afspraak of akkoord bestaat. En dat dit evenmin reeds zou ingeschreven zijn in het meerjarenplan van de politiezone.

De subsidie staat dus ten onrechte in het meerjarenplan, waardoor de cijfers van het meerjarenplan niet correct zijn.
De meerderheid weigerde echter om dit voorstel tot aanpassing goed te keuren op de gemeenteraad van 7 juli. De financiering voor het AC klopt dus helemaal niet… Open Vld plus zal er op blijven aandringen dat dit bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan wordt rechtgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy