Blog

Bestuur Oosterzele laat de plannen varen om ‘Gemeentecentrum’ te bouwen op site VRV

CD&V/N-VA kondigde in juni 2019 aan interesse te hebben om de VRV-site op grondgebied Scheldewindeke, grenzend aan Moortsele aan te kopen met het oog op het realiseren van een ‘Gemeentecentrum’, waar ook de diensten van de gemeente zouden worden ondergebracht. Open Vld plus stond van in het begin sceptisch tegenover dit dossier.

Solva werd aangesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Voor deze haalbaarheidsstudie werd 50.000 euro ingeschreven in het meerjarenplan. De bedoeling van de meerderheid was om op de site ook een groot deel van de diensten van de gemeente onder te brengen. De plannen worden nu opgeborgen.

Open Vld plus stond van in het begin sceptisch tegenover dit dossier. Fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus):

Er zijn heel wat initiatieven die extra plaats nodig hebben. De scoutsgroep van Windeke maakt nu bijvoorbeeld gebruik van de site van het VRV. Maar de dromen die CD&V/N-VA koesterde waren niet betaalbaar voor ons gemeentebestuur, gelet op de beperkte financiële ruimte en de vele andere belangrijke uitdagingen voor de gemeente en haar inwoners. Er waren bovendien geen middelen ingeschreven in het meerjarenplan om de site aan te kopen of om er een dergelijk centrum te realiseren.”

CD&V/N-VA heeft al meer dan 20 jaar plannen om het dak van het gemeentehuis te restaureren, pas op de gemeenteraad van 17 december komt de gunning van dit dossier op de gemeenteraad. Telkens werden de plannen voor het herstel van dit dak verder vooruit geschoven, met een steeds grotere renovatiekost als gevolg.

Daarnaast wou men dus nog een ‘Gemeentecentrum’ realiseren. “Mooie dromen, maar onbetaalbaar.

In 2012 werden immers ook de plannen gelanceerd om “enkel” de diensten van gemeente en OCMW samen onder te brengen door de site van de Kring in Oosterzele mee in het gemeentelijk patrimonium te brengen en de dienstverlening zo te verbeteren. Ook daar werden tot op vandaag nog geen middelen voor gevonden.

Koken kost geld en de bomen groeien niet meer tot aan de hemel. Zeker niet in Oosterzele.” Zo stelde Open Vld plus al van in het begin van de aankondiging van dit dossier. “We zijn tevreden dat het bestuur dit na anderhalf jaar nu zelf ook inziet.”

In antwoord op een vraag op de gemeenteraad van 19 november, die pas nu schriftelijk werd beantwoord, laat het schepencollege weten: “In het kader van de haalbaarheidsstudie zijn verschillende alternatieven uitgewerkt, maar intussen is het scenario VRV niet meer weerhouden. Momenteel wordt het scenario met uitbouw/aanbouw aan het huidig gemeentehuis verder uitgewerkt.”

Het zou gaan om een scenario om naast en achter het bestaand gemeentehuis, waarvoor het schepencollege aangeeft dat “er nog geen concrete plannen gekend zijn.”

Open Vld plus zal op de gemeenteraad van 17 december polsen welke verschillende alternatieven werden uitgewerkt in de haalbaarheidsstudie en polsen naar de kostprijs én realisatietermijn hiervan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy