Blog

CD&V/N-VA moet toegeven dat ze handelaars en inwoners Oosterzele “in de kou moet laten staan”

Open Vld plus heeft op de gemeenteraad de voorbije maanden al een aantal initiatieven voorgesteld Oosterzele ter ondersteuning van de lokale handelaars (Corona-aankoopbonnen voor inwoners, promotiecampagne lokale economie, korting bedrijfsbelasting). Telkens werden deze initiatieven door CD&V en N-VA weggestemd. “Nu blijkt ook de belofte om tentjes te voorzien om schuilende aanschuivende klanten te beschutten bij winkeliers een doodgeboren kind.  Pure aankondigingspolitiek zonder ook maar enige onderbouwing,” kaarten Ann Van Hecke en Filip Michiels aan.

Veel eigen initiatieven nam de meerderheid zelf nog niet. Er is nu sinds kort een ambtenaar lokale economie (een voorstel dat de liberalen zelf al sinds 2012 aanbrengen), maar veel ondersteuning ten gronde voor de eigen lokale handelaars kwam er tot op heden niet. Initiatieven die genomen worden door het bestuur beperken zich in de meeste gevallen tot ondersteuning van de wekelijkse markt op woensdag. Open Vld plus is ook de markt héél genegen, maar vindt het ook belangrijk de vele handelaars met vestiging in de eigen gemeente niet uit het oog te verliezen. Die kregen bovendien nog een verhoogde belasting onroerende voorheffing in de bus op de eigendom van hun zaak…van ondersteuning gesproken.

Telkens worden de constructieve voorstellen van Open Vld plus (die financieel onderbouwd kunnen worden) met een smoes weggestemd. Op de gemeenteraad van 3 september gaf men aan dat men zelf initiatieven had uitgewerkt. Over klanten die aan winkels buiten aanschuiven, stelde het schepencollege toen: “Om te verhinderen dat zij dat moeten doen in de regen, kou en wind kopen we onder meer tenten aan en stellen ze ter beschikking van de handelaars waar dat nodig is. Op die manier laat Oosterzele zowel zijn handelaars als inwoners niet in de kou staan”.

Ann Van Hecke, gemeenteraadslid Open Vld plus: “September en oktober zijn nogal kille en regenachtige maanden geweest. Nog nergens zagen we de aangekondigde tenten verschijnen. Daarom heb ik op de gemeenteraad gevraagd wat men daarvoor reeds had ondernomen. En hoeveel tenten er reeds werden geleverd bij handelaars. Het antwoord was bedroevend. Er is in de praktijk nog niets gerealiseerd.”

Tot scha en schande moest het college toegeven dat hier nog niet veel rond was ondernomen, zogezegd omdat het voorstel (aangekondigd op 3 september), voor praktische uitwerking complexer is dan initieel gedacht en er daardoor nog niet veel gebeurd is. Men komt er nu pas achter dat men moet voldoen aan reglementering inname openbaar domein bijvoorbeeld. De meerderheid heeft nog geen reglement en botst nog op tal van andere problemen.

“Een tweetal maand geleden gaf o.m. de N-VA-schepen van lokale economie aan dat er steeds met uitgewerkte voorstellen naar de raad wordt gekomen, die op hun wettelijkheid en uitvoerbaarheid zijn gecontroleerd. Dit voorstel rond de tentjes, dat publiek werd gemaakt door een collega-schepen, toont aan dat daar dus niet echt veel van waar is. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het voorstel van de tentjes enkel gelanceerd werd om de voorstellen van Open Vld plus rond ondersteuning van de lokale economie gewoon naar de prullenbak te verwijzen. Het is in elk geval duidelijk dat het schepencollege intussen nog wel even de toonbank handelaars en inwoners– letterlijk – in de kou zal laten staan, aldus Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels.

Tussenkomst gemeenteraad: herbeluister: https://soundcloud.com/user-307815707/gr-v3-openvld-plus-vraag-om-1

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy