Blog

Burgemeester weigert op gemeenteraad antwoorden te geven op vragen over lopende fusiegesprekken

Op de gemeenteraad van dinsdag 21 juni heeft burgemeester Van Durme geweigerd te antwoorden op enkele concrete vragen van Open Vld plus rond lopende fusiegesprekken tussen de CD&V/N-VA meerderheid van Oosterzele en o.m. buurgemeente Melle. “Er is geen nieuws!” is het enige wat als reactie kwam om nochtans concrete vragen n.a.v. de gesprekken die intussen werden opgestart.

Op 26 april heeft het schepencollege beslist om met het voltallige schepencollege van Melle een gesprek aan te gaan over een potentiële gemeentefusie. Over een fusie beslis je niet zo maar…

Open Vld plus zelf is in eerste instantie vragende partij om zo vroeg mogelijk in een fusie-traject de brede bevolking te betrekken. Bij een aantal fusies eind vorige legislatuur, bleek uit een evaluatietraject van Agentschap Binnenlands Bestuur dat net deze fusies het meeste kans op slagen hebben. Momenteel loopt nu ook zo’n vroege consultatieronde over een mogelijke fusie in de Vlaamse Ardennen.

In Oosterzele weigert CD&V/N-VA echter bij elk dossier om de inwoners echt inspraak te geven.

Fractieleider Filip Michiels: “De achterkamerpolitiek uit het verleden, is nog steeds dagelijkse politiek op het gemeentehuis van Oosterzele. Niet alleen de bevolking wordt buitenspel gezet. Ook de gemeenteraad. Alle informatie wordt achtergehouden én dat is ongezien.”

ABB stelt ook dat het aangewezen is dat lokale besturen, vooraleer ze een fusiegesprek aangaan met een andere gemeente, het best in eerste instantie een individueel voortraject lopen, waarbij eerst een individuele onderzoeksfase loopt en info van ABB wordt aangevuld met eigen gemeentelijk informatie. Een SWOT-analyse is een tweede instrument dat kan helpen om een samenvoegingsonderzoek op te starten omdat het de eigen bestuurskracht beoordeelt. Wat zijn de sterktes, zwaktes, uitdagingen en opportuniteiten? Het creëert de nodige transparantie om constructief te praten met mogelijke fusiepartners.

Open Vld plus polste in eerste instantie naar deze voorbereidingen, omdat het CD&V/N-VA-kartel dus al op 26 april heeft beslist om met het voltallige schepencollege van Melle een gesprek aan te gaan over een potentiële gemeentefusie.

In de pers kan de burgemeester wel antwoorden op vragen. Daar stelt hij “We zijn nu al goeie vrienden en dat kan uiteraard evolueren naar meer. We zullen dus Melle met open armen ontvangen voor een goed gesprek. In een goed restaurant. Zo hebben we er hier genoeg. We werken nu al goed samen op verschillende vlakken en gaan dus zeker bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ik ben blij dat Melle dit initiatief neemt.”

Op concrete vragen op de gemeenteraad komt echter geen antwoord.  In eerste instantie niet op vragen over het al dan niet bestaan van voorbereidingen. Anderzijds ook niet op de simpele JA/NEEN vraag of een eerste gesprek met Melle reeds heeft plaatsgevonden. Ook de gesprekken met buurgemeenten Zottegem en Sint-Lievens-Houtem, waarvan we via goed ingelichte bron in kennis van werden gesteld worden ontkend noch bevestigd.

Enkel het nietszeggende “Er is geen nieuws!” weerklint uit de mond van de burgemeester.

Het toont des te meer dat het CD&V/N-VA-kartel in Oosterzele enkel uit is om te handelen in het kader van machtsbehoud, ook na een eventuele fusie. En niet handelt in het belang van de Oosterzelenaar. Dat is ten zeerste te betreuren en is niet meer van deze tijd,” aldus Michiels. “Het belang van onze inwoners én onze gemeente moet voorop staan. Niet het behoud van de postjes. We hopen dat het bestuur het dan ook snel over een andere boeg gooit, én ze de daad bij het woord voert, om – volgens de beloften in het meerjarenplan – de bevolking wel inspraak te geven.”

 

Meer info

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy