Blog

N-VA weigert tot 2x maal aanbod om aan decretaal correcte politiek te doen

Open Vld plus en Groen bieden N-VA wisselmeerderheid aan om inwoners een wettelijk beleid te bieden

Open Vld plus en Groen bieden N-VA wisselmeerderheid aan. Concrete aanleiding is het heikele dossier van Audit Vlaanderen[1]  waarin zware overtredingen in onze gemeente werden blootgelegd. De voorbije maanden werden op diverse gemeenteraden punten ter stemming gelegd om het algemeen belang te verdedigen in dit dossier.

Audit Vlaanderen is klaar en duidelijk: er zijn  door mandataris(sen) overtredingen begaan in het verleden. Ook werd de deontologische code meermaals geschonden. De meerderheid, inclusief N-VA, probeert tot op heden te voorkomen dat de nodige maatregelen genomen worden om de belangen van de Oosterzeelse burger te beschermen. Meer zelfs, de Gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft op 9 september 2020 vastgesteld dat de huidige meerderheid de decreetgeving niet correct naleeft. Deze overtreding herhaalde zich op de gemeenteraad van november met goedkeuring van N-VA.

N-VA Oosterzele heeft in aanloop naar de verkiezingen nochtans steeds beweerd te staan voor een eerlijke politiek en transparantie. Schepen Orville Cottenie verklaarde eerder hij wil dat de mensen waarmee hij samenwerkt correct de regels hanteren. We merken dat men het, ondanks deze mooie beloftes en voornemens, in dit dossier minder nauw neemt met het correct toepassen van de vigerende regelgeving. Willen ze potjes gedekt houden?

We durven hopen dat dit niet het geval is. En daarom roepen we N-VA op om samen met ons een aantal cruciale stappen te zetten via een wisselmeerderheid:

  1. Een advocaat aanstellen om de belangen van alle inwoners van Oosterzele te kunnen vrijwaren en behartigen. Tot op heden weigert de meerderheid hier werk van te maken, in tegenstelling tot hun beloftes op de gemeenteraad van juni. Gebeurt dit niet, dan kunnen de belangen van de inwoners niet terdege behartigd worden en laten zij die dit weigeren de bevolking in de kou staan.

 

  1. Het respecteren van de decreetgeving. Alle stellingen die Open Vld plus en Groen innamen met betrekking tot de strafrechtelijke audit, werden steeds schriftelijk bevestigd door Agentschap Binnenlands Bestuur. De standpunten die de meerderheid inneemt worden mondeling meegedeeld, zonder enig schriftelijk bewijs of bevestiging.

 

  1. De opstart van een tuchtonderzoek: als er niets aan de hand zou zijn, hoeft niemand iets te vrezen. Zoniet, spreken we over een doofpotpolitiek. Iets wat niet kan en mag voor de Oosterzelenaar. Daarom is het noodzakelijk dat er aan de Vlaamse Regering een tuchtonderzoek naar de betrokken mandatarissen wordt gevraagd in het dossier. Als er niets aan de hand is, hoeft er niemand iets te vrezen… Voor N-VA wordt het tijd om te bekennen of ze die vraag naar een tuchtonderzoek willen steunen. Of heeft men iets te verbergen?

N-VA Oosterzele kan nu dus aantonen dat het staat voor een eerlijke, transparante en decretaal correcte politiek. Door in te gaan op de wisselmeerderheid die hen wordt geboden door Open Vld plus en Groen kunnen ze meteen ook duidelijk aantonen dat ze iets te betekenen hebben in de grote CD&V meerderheid. Daarenboven zouden ze hiermee een krachtig signaal geven dat zij tenminste hun handen afhouden van oneerbare politiek.

Het wordt tijd dat de partij duidelijkheid verschaft hoe ze zich opstelt in dit dossier. Open Vld plus en Groen vragen dan ook de duidelijkheid te bieden. Dit niet voor de oppositiepartijen op zich, maar wel als krachtig signaal naar de inwoners van Oosterzele.

 

Via de pers vernemen we dat N-VA Oosterzele ook dit tweede aanbod om aan eerlijke politiek te doen, gewoon afslaat. Sinds ons in juni 2020 de feiten uit het auditrapport bekend werden, hebben Open Vld plus en Groen aan N-VA gevraagd of ze deze manier van werken kan tolereren. We hebben hen toen onmiddellijk gecontacteerd en informeel een wisselmeerderheid aangeboden. Deze vraag herhalen we nu publiek. De N-VA-voorzitter wijst dit af onder het mom van zogenaamd “politieke spelletjes”. Moeilijk te begrijpen. De decreetgeving werd bij de behandeling van dit dossier in de gemeenteraad meermaals genegeerd door CD&V NVA én veroordeeld door de gouverneur. Deze meerderheid weigert een advocaat aan te stellen om de belangen van de gemeente én haar inwoners te behartigen.
De N-VA-mandataris tolereert dit zonder verpinken. Nochtans kon hij nu aantonen dat het staat voor een eerlijke, transparante en decretaal correcte politiek. Door in te gaan op de wisselmeerderheid die hen al tweemaal werd geboden kunnen ze meteen ook duidelijk aantonen dat ze iets te betekenen hebben in de grote CD&V meerderheid. Daarenboven zouden ze hiermee een krachtig signaal geven dat zij tenminste hun handen afhouden van oneerbare politiek.

 

PS: N-VA blust een huis pas als de nok in brand staat weten we ondertussen. Elke neutrale juridisch expert oordeelt dat Oosterzele deze zomer een advocaat had moeten aanstellen. Dit uitstellen schaadt de belangen van de Oosterzelenaar.

____

[1] Het gaat o.m. over regelrechte inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten, duidelijke overtredingen vastgesteld op vlak van deontologie en integriteit, overtredingen van de ICT-code, van de deontologische code voor personeel en mandatarissen én de schending van de afspraken tussen bestuur en administratie, oneigenlijk gebruik van gemeentelijke titels voor private belangen, schending van de privacy en dus inbreuken tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook deelname aan etentjes en binnen- en buitenlandse trips betaald door private firma’s, dienstverleners of leveranciers, gecontracteerd door de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy