Blog

Gemeenteraad unaniem akkoord om afvalbeleid rond asbest te optimaliseren.

Zowel op de gemeenteraad van 17 december 2020, als op de gemeenteraad van gisteren 21 januari 2021 heeft Open Vld plus gepleit om bijsturingen te doen rond afvalbeleid, o.m. rond asbestafval.

Alle partijen binnen de gemeenteraad zijn gisteren akkoord gegaan met het principevoorstel van Open Vld plus om er binnen de afvalintercommunale Ilva voor te pleiten om de ophaling rond asbest te optimaliseren en voor te stellen om – net als in 8 op de 10 Vlaamse Gemeenten – ook asbestophaling aan huis te voorzien.

Zoals reeds eerder aangekaart in (lees o.m. hier) door raadsleden Kaat Pien en Filip Michiels (Open Vld plus) is het zo dat inwoners van Oosterzele vandaag hun asbest-afval niet meer mogen aanbieden op het containerpark van Oosterzele (er moet een afspraak gemaakt worden voor afleveren van asbest in naburige gemeenten). Open Vld plus heeft voorgesteld dat Ilva, net als bij het overgrote merendeel van andere Vlaamse gemeenten ook asbest-afval thuis ophaalt. Met dit principe is iedereen binnen de gemeenteraad het eens.

“Om particulieren extra te motiveren asbestproducten uit hun woningen te verwijderen én vervolgens ook veilig af te voeren, zal straks in acht op de tien Vlaamse gemeenten het asbest aan de voordeur worden opgehaald. Zo wordt echter vermeden dat mensen het afval in hun eigen auto naar het plaatselijke recyclagepark moeten brengen. We hopen dat daar met deze unanieme beslissing binnen de gemeenteraad voldoende druk kan worden gezet om dit in de toekomst niet alleen in Oosterzele, maar in het hele Ilva-werkingsgebied mogelijk te maken,” aldus Filip Michiels en Kaat Pien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy