Posts Tagged "asbest"

Vanaf 13 juni kan je 𝗵𝗲𝗰𝗵𝘁𝗴𝗲𝗯𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗮𝘀𝗯𝗲𝘀𝘁 aan huis laten ophalen door IlvA. Daarmee is opnieuw een voorstel van Open Vld plus Oosterzele gerealiseerd.
Alles wat je moet weten, staat op : https://www.ilva.be/asbest.
Je kan met hechtgebonden asbest ook terecht op het recyclagepark.
Asbest is geen onschuldig materiaal! Denk aan jouw veiligheid en die van anderen.

Zowel op de gemeenteraad van 17 december 2020, als op de gemeenteraad van gisteren 21 januari 2021 heeft Open Vld plus gepleit om bijsturingen te doen rond afvalbeleid, o.m. rond asbestafval.

Alle partijen binnen de gemeenteraad zijn gisteren akkoord gegaan met het principevoorstel van Open Vld plus om er binnen de afvalintercommunale Ilva voor te pleiten om de ophaling rond asbest te optimaliseren en voor te stellen om – net als in 8 op de 10 Vlaamse Gemeenten – ook asbestophaling aan huis te voorzien.

Na de aanzienlijke verhoging van de kost voor het afval (een verdubbeling van de kost voor restafval in 2014 en nadien nogmaals een stijging van 20% in 2017) werden nu recent ook de tarieven voor het gebruik van het containerpark met de helft opgetrokken.

Oosterzelenaren die recycleren betalen nu sinds 1 januari 50% meer om afval aan te bieden op het containerpark. Dit stimuleert de inwoners niet om te sorteren. Open Vld plus herhaalt haar eerder voorstel om het containerpark gratis te maken voor opbrengstafval, een beter aanbod rond asbest te voorzien en vraagt ook compensaties via premies voor kwetsbare doelgroepen,” stellen fractieleider Filip Michiels en raadslid Kaat Pien.

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy