Blog

Voorstel Open Vld plus Oosterzele rond inzameling asbest krijgt uitvoering
Vanaf 13 juni kan je 𝗵𝗲𝗰𝗵𝘁𝗴𝗲𝗯𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗮𝘀𝗯𝗲𝘀𝘁 aan huis laten ophalen door IlvA. Daarmee is opnieuw een voorstel van Open Vld plus Oosterzele gerealiseerd.
Alles wat je moet weten, staat op : https://www.ilva.be/asbest.
Je kan met hechtgebonden asbest ook terecht op het recyclagepark.
Asbest is geen onschuldig materiaal! Denk aan jouw veiligheid en die van anderen.

Voorstel Open Vld plus Oosterzele rond inzameling asbest krijgt uitvoering.

Hechtgebonden asbest zal in werkingsgebied Ilva binnenkort aan huis opgehaald worden.

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid van de Oosterzele neemt komende maandag 21 maart officieel kennis van een aanpassing van het voorstel tot aanpassing van een retributiereglement van de afvalintercommunale Ilva. Door de aanpassing zal weldra de broninzameling en verwerking van hechtgebonden asbest mogelijk worden. Concreet betekent dit dat de gemeenten van het werkingsgebied, verenigingen en gezinnen platen- of kuubzakken zullen kunnen bestellen, en deze gevuld met hechtgebonden asbest aan huis aanbieden. Ilva zorgt daarna voor de inzameling en verwerking ervan. Aan het aanbieden van het asbest zal uiteraard wel een retributie gekoppeld worden.

Open Vld plus Oosterzele is tevreden dat haar eerder voorstel uitvoering krijgt. Het is niet alleen voor de Oosterzelenaars, maar voor alle inwoners van het werkingsgebied van Oosterzele een enorme vooruitgang.

“De inwoners hoeven zelf geen vervoer naar het recyclagepark meer te organiseren. Er is dan ook geen risico op het achterblijven van asbestvezels in de wagen of de aanhangwagen. De ophaler brengt het asbestafval rechtstreeks naar een erkende verwerker,” aldus Open Vld plus Oosterzele.

Zowel op de gemeenteraad van 17 december 2020, als op de gemeenteraad van 21 januari 2021 had Open Vld plus bij monde van Filip Michiels en Kaat Pien gepleit (Open Vld plus) om bijsturingen te doen rond afvalbeleid, o.m. rond asbestafval. De raadsleden kaartten toen aan dat de inwoners van Oosterzele hun asbest-afval niet meer konden aanbieden op het containerpark van Oosterzele (er moest toen een afspraak gemaakt worden voor afleveren van asbest in naburige gemeenten). Open Vld plus stelde daarom voor dat Ilva, net als bij het overgrote merendeel van andere Vlaamse gemeenten ook asbest-afval thuis zou ophalen. (toenmalig voorstel; zie HIER )

“Om particulieren extra te motiveren asbestproducten uit hun woningen te verwijderen én vervolgens ook veilig af te voeren, zal straks in acht op de tien Vlaamse gemeenten het asbest aan de voordeur worden opgehaald. Zo wordt echter vermeden dat mensen het afval in hun eigen auto naar het plaatselijke recyclagepark moeten brengen. We hopen dat daar met deze unanieme beslissing binnen de gemeenteraad voldoende druk kan worden gezet om dit in de toekomst niet alleen in Oosterzele, maar in het hele Ilva-werkingsgebied mogelijk te maken,” stelden Filip Michiels en Kaat Pien vorig jaar bij de goedkeuring van het principevoorstel op de gemeenteraad van 21 januari 2021.

Het voorstel van retributiereglement zal nu in alle deelnemende gemeenten van het werkingsgebied van Ilva besproken worden, waarna later dit jaar de inzameling van hechtgebonden asbestafval aan huis mogelijk zal worden. Deze nieuwe dienstverlening wordt 3 jaar lang financieel ondersteund door OVAM, en draagt zo bij aan het veiliger en gezonder maken van ons leefmilieu.

 

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy